Engelska B1

Engelska B1

Språk

Fördjupa dina kunskaper i det engelska språket för att kunna föra konversationer i vardags- och arbetsliv.

Förkunskaper
Du kan förstå huvuddragen i standardspråk. Du kan ge dig in i samtal som berör ditt vardagsliv och arbetsliv . Du kan förklara dina synpunkter och åsikter i olika frågor.
Gör gärna vårt test för att se vilken nivå du ligger på.
http://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivatest/

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.