Engelska B2

Engelska B2

Språk

Förkunskaper
För dig som vill få mera flyt i din engelska konversation.

Gör gärna vårt test för att se vilken nivå du ligger på.
http://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivatest/

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.