Historia & Konsthistoria

INNEHÅLL
Här lär du dig att forska på fastigheter. Det är ett spännande komplement till din släktforskning. Vem byggde huset och vilka har bott i huset/på gården tidigare?
Vi går igenom lagfarter, mantalslängder och lantmäteriets kartdatabas med skifteskartor och handlingar. Hur man gör kartöverläggningar och genomgång av olika byggnadstekniker ingår också. Här får du också hjälp med att tolka texten.

UPPLÄGG
Kursen är varannan vecka. På kurstillfällena ges föreläsningar men även möjlighet till egna övningar under handledning. Alla deltagarna får hjälp med att forska på en fastighet. Vi använder ArkivDigitals programvara och lantmäteriets historiska kartor.
Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.

FÖRKUNSKAPER
Grunderna i släktforskning.

KURSLEDARE
Ewa Runesdotter har släktforskat sedan i slutet av 1970-talet och håller sedan 1991 kurser i släkt- och fastighetsforskning. Numera både digitala och fysiska kurser. Författare till olika handledningar och kursböcker inom ämnet. Läs mer på aneken.se

BRA ATT VETA
Kallelse/faktura skickas till dig vie epost före start. Denna kurs genomförs i SV:s trevliga lokaler centralt i Kristianstad.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildningar.