Media & kommunikation

Man kan tala om den klassiska dramaturgin å ena sidan och den poetiska filmen å andra, men för en riktigt bra film krävs båda delarna.

I den här kursen ser vi närmare på de lager som gör att filmer öppnar upp för ett gränsöverskridande mellan verklighet och dröm, möjligt och omöjligt samt är grundreceptet för ”berättelsens magi”.

Exempel ur poetiskt filmberättande visas och diskuteras; från klassisk till modern film. Du får även utrymme för eget filmskapande med handledning. Egen utrustning, enklare eller mer avancerad, krävs av deltagarna. Förkunskaper i form av filmteori eller praktik rekommenderas men är inget krav.

Kursledare Gabriella Cederström har flera års erfarenhet av eget filmskapande, främst inom dokumentärfilm och kort fiktion. Sedan 2011 är hon kursledare inom film och media med fokus på det praktiska genomförandet steg för steg, från idéutveckling till färdig film. Under kursen hjälper hon dig att upptäcka filmens olika lager, dess audiovisuella språk och filmisk dramaturgi, utefter dina egna förutsättningar.