Studiecirkel inför resa till Finland.

Finland var en del av Sverige i mer än 600 år. Kriget mellan Sverige/Finland och Ryssland 1808-1809 slutade med att Finland kom att tillhöra Ryssland..Sverige förlorade en tredjedel av riket och ett broderfolk.

Under 2 a världskriget, när Sovjetunionen anföll Finland, deltog många frivilliga svenskar på Finlands sida varav en del stupade . 70000 finska krigsbarn kom till Sverige.

Vi vill studera Finland utifrån vår gemensamma historia, det typiskt finska och gärna anknyta till Fänrik Stål sägner av J L Runeberg och Marskalk Mannerheim.

Detta skall utmynna i en resa till östra Finland 24 juni 2019 och ca sex dagar med Kiviks Taxis buss.
Går bra att endast deltaga i studiecirkel.

Träffar. 5 gånger a 3timme , våren 2019
Vuxenskolans lokal i Simrishamn
Ledare Mona Burman