Språk

Finska för nybörjare - på denna nivå har du ytterst begränsade kunskaper och är näst intill nybörjare. Genom övningar och konversationer med ledaren och de andra deltagarna förbättrar du ditt språklärande.

Förkunskaper
Här hittar du våra språknivåtester och kan läsa vad de olika nivåerna innebär.
http://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivatest/

Viktigt att veta
Kursen är varje vecka.

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.