Hantverk & konst

Fläta korgar och väskor av gamla mjölkpaket

Kom och lär dig tekniken för att kunna fläta en väska av gamla dryckesförpackningar. Man behöver minst 15 st enlitersförpackningar av t ex mjölk, juice, yoghurt eller dylikt. En brödkorg kräver 4-5 tomma förpackningar. Deltagarna får själva samla tomförpackningar och gärna ha klippt dem i remsor om 2 cm breda och gärna ha klippt dem i remsor om 2 cm breda. På 3 tillfällen bör man kunna ha lärt sig tekniken.


Cirkelledare: Ingrid Burmerius