Föräldrars delaktighet i sina barns lärnade - samtalscirkel

Föräldrars delaktighet i sina barns lärnade - samtalscirkel

Beteendevetenskap

Elevers möjlighet att få hjälp med läxor ska inte vara beroende av föräldrarnas utbildningsnivå eller betalningsförmåga. För att minska familjebakgrundens påverkan på elevernas förutsättningar att klara sina läxor vill regeringen underlätta föräldrars delaktighet i lärandet. Om föräldrarna får uppdaterade kunskaper om vad deras barn läser i skolan kan de bli ett bättre stöd i läxläsningen hemma.
Regeringen föreslår därför studieförbundsinsatser inriktade medel på att öka föräldrars delaktighet i lärandet.

Syfte och mål
Målet med insatsen är att stärka föräldrars delaktighet i sina barns lärande i syfte att ge alla barn samma förutsättningar så att skolan blir mer jämlik.

Om cirkelledarna
Malin Josefsson och Kiriakos Backis har tillsammans en kombination av egenupplevd och arbetsmässig erfarenhet av barn med problematiska omständigheter. Med det kvinnliga, manliga och olika kulturella perspektiv blir detta en färgfull kombination. Kirakos arbetar som coach inom förrehabiliterande projekt och tillsammans arbetar de som jourhem och driver ett företag som arbetar med psykisk hälsa och integration.

I denna studiecirkel kommer vi att prata om våra egna erfarenheter och dela med oss av kunskap som vi har inom ämnet. Vi kommer att diskutera olika ämnen som har med föräldraskapet att göra.

Att delta i studiecirkel är avgiftsfri!