Historia & Konsthistoria

Ewa Runesdotter visar och berättar om hur man söker i mantalslängder och vad man kan utläsa ur dem. Föredraget är via zoom.