Historia & Konsthistoria

Föredrag av Acke Ericsson om Eljaröds socken. Han berättar om vilka verktyg han använde för att skriva boken ”Eljaröds socken 1651 – 2017, Invånare – gårdar – torp – hus”.
Efteråt serveras fika.