Historia & Konsthistoria

I vårt land finns det många konstiga ortsnamn (se bilden) och även konstiga personnamn. Vi diskuterar vilken betydelse dessa egentligen har och hur de kanske kan ha kommit till.

Arr av Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland

Zoomlänk kommer på mail några dagar innan föreläsningen vid frågor maila ewa.nilsson@aneken.se