Historia & Konsthistoria

Skarprättaren, vem var han egentligen och vad gjorde han när han inte avrättade fångar?

Nattmännen, vad sysslade de egentligen med? I detta föredraget kan dessa frågor bli besvarade!

Zoomlänk skickar vi till er några dagar innan