Föreläsning mindfulness

Föreläsning mindfulness

Hälsa & välbefinnande
Ingrid Kalicka, lärare i mindfulness och självmedkänsla, berättar om hur vi kan njuta mer av livet med hjälp av mindfulness. Alla - unga, gamla, rörliga och mindre rörliga personer kan utföra mindfulness. Ett förhållningssätt som hjälper dig att stanna upp och leva här och nu.
Genom meditation och lätta yogarörelser kommer du i kontakt med dig själv och kan frigöra dig från automatiserade tanke- och beteendemönster.
Mindfulness
– minskar din stress
– sover bättre
– lär dig fokusera på det väsentliga
– blir mer uppmärksam på vad som sker i dig och kring dig
– lever mer i nuet
– ökar ditt tålamod
– ökar din produktivitet
– ökar din förmåga att möta svårigheterObs! Anmälan senast 13 september
Pris 70kr inkl.fika