Humaniora

2019 är det 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösträtt. Detta skedde såklart inte helt smärtfritt! Emma Severinsson berättar om hur rösträtten för kvinnor debatterades efter att den gått igenom, säg - var det inte onödigt att kvinnor fick rösträtt, det var väl lika bra att bara ge en extra röst till männen? Var det inte så att alla politiskt engagerade kvinnor egentligen bara ville gifta sig med en politiker? Eller var det så att rösträtten var en frigörelse med stor betydelse?

Emma Severinsson är doktorand i historia och har även studerat litteraturvetenskap och genusvetenskap. Hennes historiska intresse kretsar främst kring 1900-talshistoria och med fokus på populärkultur, mode, genus och queer.