Hur det Irländska landskapet skildrats i konsten.

Anmälan senast 20 februari
I priset ingår fika.

Ledare: Eva-Mattsson Lundblad, konst- och kulturhistoriker