Historia & Konsthistoria

Egen härd är guld värd
Om broderade bonader och deras budskap och hur de utformats under olika tider.

Måndag 10 oktober kl.16.00, priset är inkl. fika

Eva-Mattsson Lundblad, konst- och kulturhistoriker