Föreläsning Förstå och coacha din tonåring

Föreläsning Förstå och coacha din tonåring

Beteendevetenskap

Vill du som förälder vara mer delaktigt i ditt barns lärande? Vill du kunna hjälpa dem framåt i livet? Vill du kunna ta del av det coachande förhållningssättet mellan förälder och barn? Helena går igenom de nyckelbegrepp som det coachande föräldraskapet bygger på, samt de grundläggande förutsättningar för att få ett coachande föräldraskap att fungera.
Helena ger exempel och utrymme för reflektion och egen utveckling. Hon berättar hon om vad självkänsla, respektive självförtroende är, samt hur vi kan stärka dessa hos våra barn. Du får praktiska tips och verktyg som du kan använda i relationen till dina barn.
Hon går även in på de vuxnas mående och relation, samt uppmuntrar till att barnens föräldrar också har ett coachande förhållningssätt till varandra.

Helena Omfors är beteendevetare, coach och författare.
Hon har många års erfarenhet av att coacha ungdomar till bättre självkänsla och självförtroende.
Helena har även hållit flertalet kurser och föreläsningar i coachande föräldraskap samt utbildar coacher sen 2010.

Föreläsningen är kostnadsfri!