Humaniora


En föreläsning kring boken Orkidébarnet

Innehåll: Samtal kring boken - om skam, skuld, själslig smärta, självmedkänsla, utanförskap, psykisk ohälsa, missbruk, övergivenhetskänslor, och narcissism kopplat till högkänslighet.

Föreläsningen är digital, och du behöver en dator eller surfplatta och god uppkoppling för att deltaga. Vi använder oss av Zoom som plattform, som är kostnadsfritt för deltagaren.
Föreläsningen tar två timmar och du kan ställa frågor under föredraget i en chatt.

Startdatum är preliminär. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.
Du får en kallelse 1-2 veckor innan kursstart.

Charlotta Lagerberg-Thunes är författare, föreläsare och beteendevetare och har skrivit barnböckerna om Popcornmannen Poppe. Tidigare verk är "Bara för din skull" och hon är medförfattare i boken "Boosta din business". Charlotta har fått flera utmärkelser, dels från Sveriges Författarfond, dels från Sveriges Läromedelsförfattares förbund SLFF samt ett utanförskapspris som eldsjäl genom Skandiastiftelsen Idéer för livet.
Mer om författare: www.charlottalagerbergthunes.se