Historia & Konsthistoria

En föreläsning om den gömda och bortglömda historien om vikingatiden och den tidiga medeltidens liv i Sydöstra Skåne. Österlen och sydöstra Skåne har en unik historisk berättelse som formades från år 950 och tre hundra år framåt och som skiljer sig från resten av Skåne.

Föreläsningen bygger på Görhan Hellströms bok och bilder ”Österlens historia. Från år 950 till 1250”. Han pratar också om de stora monumentala skeppssättningarna
• De första borgarna • Den runda kyrkan, kastalerna och de breda försvarstornen • De tre myntmästarna och Syster Amaline, den enda nunnan bland munkarna på klostret i Österlens första stad Tumathorp • Den unika kyrkokonsten • Thegnarna – danska kungens fem överbefälhavare från Österlen • Bondeuppror, pirater och med ledungsflottan till London och Estland.

GÖRHAN HELLSTRÖM är författare och dramatiker men har också varit verksam som föreläsare i arbetslivet och sedan han bosatte sig i Skåne har han skrivit två böcker om Österlens historia.