Historia & Konsthistoria

Kyrkobyggnader, kalkmålningar och inventarier.

Anmälan senast 17 april
I priset ingår fika.

Ledare: Eva-Mattsson Lundblad, konst- och kulturhistoriker