Hantverk & konst

Föredraget handlar om hantverkskunskap, men kanske ändå främst om att presentera ett stycke tämligen okänd skånsk kulturhistoria. De skånska kvinnorna använde Spedetröjan från slutet av 1700-talet fram till 1900-talet. Varje tröja är unik och ingen är den andra lik.

Föredraget innehåller:
- En kort historisk bild av vad som påverkat Spedetröjans tillblivelse och uttryck
- En presentation av vad en skånsk Spedetröja är.
- Ett sätt att förvalta vårt textila kulturarv.

Vi kommer bjuda på både bildspel och olika spedetröjor i olika material.