Samhälle, Övrigt

Se möjligheterna med att ha mångkultur på arbetsplatsen
I denna föreläsning får vi lyssna till Ali Alabdallah är syrisksvensk författare och journalist som skriver om arbetsmarknadsfrågor i sin senaste bok "Mångkultur i din jobbkultur, en vägledning till framgång". Föreläsningen är baserad på hans erfarenheter när han kom som flykting till Sverige 2013 och hans upplevelser av att ta sig in på arbetsmarknaden.
Ali kommer att lyfta upp nyanländas perspektiv av att ta sig in på arbetsmarknaden; möjligheter, utmaningar och ge tips och inspiration.

Efter Alis digitala föreläsning för vi dialog och samtal kring det vi just fått ta del av. Vad kan vi göra lokalt för att se möjligheter, minska utmaningarna och stärka hoppet om att komma in på svenska arbetsmarknaden.