Föreläsning - Försvunnet så som en dröm med Christopher O'Regan

Föreläsning - Försvunnet så som en dröm med Christopher O'Regan

Historia & Konsthistoria

Christopher O'Regan är en uppskattad föredragshållare, och med sin rika arsenal av kunskaper får han historiens människor att bli levande igen och tiden till att bli ingenting. Han ger en intressant och framförallt rolig inblick i det sena 1700-talets värld. Man får möta människorna som levde då genom deras dagböcker, brev och tidningsinsändare. Kunskap och underhållning tillsammans gör Christophers föredrag till en upplevelse för såväl historieintresserade som de hittills oinvigda.