Språk

INNEHÅLL
Vi arbetar från början, från alfabetet till grundläggande språkliga regler. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal olika fraser för att på ett enkelt sätt kunna beskriva olika situationer som man kan hamna i. Fokus kommer att ligga på vardagssituationer som kan ske i olika sammanhang i syfte till att använda lämpliga uttryck för att presentera sig och att småprata.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

UPPLÄGG
Kurstillfällen kommer genomföras med diverse föreläsningar och gruppövningar på franska. Studiematerial ingår med sammanfattning av föreläsningarna, länkar till videor av olika slag för hjälp av inlärning och extra information/träning för dem som är intresserade. Dina kunskaper betygsätts inte.

KURSLEDARE
Ahmed El-Moiz är grundskollärare i franska, har examen i fransk litteratur och undervisar även i Svenska som andraspråk.

Om intresse finns så fortsätter vi med en kurs till nästa termin.

BRA ATT VETA
Kallelse/faktura skickas till dig vie epost före start. Denna kurs genomförs i SV:s trevliga lokaler centralt i Kristianstad. Vissa av träffarna kan komma att hållas digitalt via Zoom.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildningar.


Alla våra kursledare genomgår Studieförbundet Vuxenskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell utveckling.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid X anmälda deltagare. Sista anmälningsdag är tio dagar före startdatum. För att spara på vår miljö skickar vi kallelser via e-post. Håll koll på er skräppost, för kallelsen/fakturan kan hamna där.

För mer information kontakta oss
e-post till SV Skåneland