Språk

En franskakurs för dig som vill lära dig detta spännande språk!

Kursinnehåll och mål
Detta är en kurs där vi lär känna det franska språket och konverserar med varandra.

Förkunskaper
Du bör ha läst det franska språket under några terminer.

Bra att veta
Här hittar du våra språknivåtester, samt en förklaring till de olika nivåerna.
http://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivatest/