Musik, teater

Mattias framför på sin gitarr ett rikligt urval ur Birger Sjöbergs Frida - repertoar och vi diskuterar dessa.
Den första sångsamlingen Fridas bok som kom ut 1922 hade underrubriken: "Småstadsvisor om Frida och Naturen, Döden och Universum". Vi tar fasta på dessa fyra teman och ytterligare några till.

Exempelvis " Stadens liv ((besök på biografen, Cirkus Svecia, dansskolan, utvärdshuset)"
" Nykterhetsfolkets utflykt i det gröna"
" Krig och kris"
" Manskörssångarna"

Spännande perspektiv och oanade pärlor utlovas!

Mattias Gejrot om Frida-sångerna:

Ett är säkert: Birger Sjöberg var aldrig ute efter att bevara idyllens illusioner. Jag försöker att omsorgsfullt lyssna till det allvarsamma stråket innanför idyllen - längtan efter ett sannare liv.
På sitt försynta vis riktar Frida-poesin sitt granskande ljus mot vår egen tids tendenser till cocooning, materialism, ett fördjupat klassamhälle. Fridas vän gör mer än gärna fantasiflykter utanför den trygga småstaden. Han är intensivt nyfiken på det andra i tid och rum och tänkesätt. Han spekulerar om "kanaler på Mars", en depraverad Parismiljö, elden hos "Spaniens syster", Gustaf III:s och Kardinal Richelieus njutningslystnad och dödliga ränker. Allt detta är snarast tecken på inre uppror mot de fasta former han också vill hylla: även djupast sett mot den drömbild av vardagens ängel han älskar i Frida.
Det rör sig oupphörligt under ytan. Att vandra in i denna uttrycksvärld är ett kontinuerligt äventyr.