Frigörande dans - mindfulness i rörelse

Frigörande dans - mindfulness i rörelse

Hälsa & välbefinnande

Den frigörande dansen bygger på tre grundpelare:

-Fria rörelser
-Andning
-Uppmärksamheten riktad inåt

Fria rörelser: I vår vardag är vi ofta inriktade på att prestera och att vara duktiga,
t. ex. på jobbet och i olika sociala sammanhang.
När du dansar frigörande dans handlar det bara om att få uttrycka sig med kroppen i full frihet, precis som Du vill, utan prestation.

Andning: För att må bra är andningen en viktig del i våra liv. Oftast andas vi bara i den övre delen av bröstkorgen men det är viktigt att vi andas ända ner i magen. I dansen får du möjlighet att medvetandegöra din andning.

Uppmärksamheten riktad inåt: Att börja uppmärksamma och lyssna inåt till kroppens signaler är en viktig process för vårt välbefinnande. Att börja bli medveten om vad du känner och att vara med dina känslor i acceptans, utan att lägga någon värdering i om det är bra eller dåligt.

När du praktiserar de här delarna i dansen, så frigör du obearbetade känslor och spänningar i dina kroppsdelar. Med acceptans i medveten närvaro så startar en läkningsprocess som gör att du mer kommer i kontakt med dig själv, en känsla av djup närvaro och en inre tillfredsställelse.

Vi börjar med en kroppsdans/landningsdans där våra ledare guidar dig in i dina olika kroppsdelar. Därefter går vi in i dom 7 rörelserytmerna som är, skakning, flöde, tydlighet, kaos, långsamhet/stillhet, lätthet och din egna dans. Vi avslutar med en avslappning och soundhealing.

Vi vill på detta sätt inspirera dig att gå på upptäcktsfärd i dansen och att ha uppmärksamheten riktad inåt i din kropp.

Frigörande dans är meditation i rörelse.
Att vara din inre betraktare när du dansar.

Vår ledare Peter är i grunden musikpedagog och musiker. Är utbildad vid musikhögskolan i Ingesund på
slagverkspedagoglinjen, är också utbildad dansinspiratör vid Frigörande Dansakademin för Anne Grundel. Han har lång erfarenhet av personlig utveckling och har gått många kurser i ämnet.

När Peter leder dans använder han sig av olika typer av slagverksinstrument.