God man och förvaltarutbildning

God man och förvaltarutbildning

Ekonomi


I samarbete med överförmyndarna i sydöstra Skåne erbjuder vi en kurs i God man och förvaltarskap för er som vill bli God man.
Att vara god man eller förvaltare är ett viktigt och intressant uppdrag, men inte alltid så lätt.
Lagar o regler, samhällskontakter, olika situationer som uppstår, ekonomi, arvode och redovisning är ex. på vad vi upp i kursen.