Humaniora

Kursen innehåller en genomgång av de mest centrala delarna inom ämnet retorik, samt hur retorikens metoder på olika sätt kan tillämpas i praktiken.
Teoretisk undervisning blandas med gemensamma diskussioner och praktiska övningar individuellt och i grupp.
Målet är att kursdeltagarna ska erhålla grundläggande och även fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnet, dessa kunskaper kan användas vid tex muntliga framföranden inför grupp.
Vidare så ger kursen möjlighet att utveckla det analytiska och kritiska tänkandet samt argumentationsförmågan.

Ledare är Ulf Billqvist som har en kandidatexamen i retorik och mångårig erfarenhet som cirkelledare.