Hälsa & välbefinnande

Står du någon nära som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsvariation har svårt att klara sig själv?

Då är du varmt välkommen att delta i denna digitala anhörigcirkel.
Här får du möjlighet att reflektera kring din situation som anhörig och utbyta erfarenheter med andra.
Varje träff kommer att ha ett specifikt tema som tex egenomsorg och återhämtning.
Vi arbetar utifrån studiematerialet "Balansmodellen".


Att tänka på!
Denna kurs är öppen för dig som bor i eller har din närstående ( den med omsorgsbehov) boende i Eslövs eller Hässleholms kommun.

Kursledare: Rinella Rioda
Veckodag: Tisdagar
Klockan: 19.00 - 20.30
Plats: Zoom/ digitalt
Kostnadsfritt

Vid frågor, kontakta samordnare stöd till anhöriga Camilla Marcusson: camilla.marcusson@eslov.se
eller Studieförbundet Vuxenskolan: skaneland@sv.se

Detta är ett arrangemang genom Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med Eslövs kommun och Hässleholms kommun..