Musik, teater

Med utgångspunkt från Mattias essäbok om Joseph Haydns stråkkvartetter "Ett rum i tiden", lyssnar vi in oss på och samtalar kring ett urval av mästerverk från Haydns mest personliga genre.
Vi får möta musik tillkommen under ett spann av fyrtiofem år (ca 1757-1802), en period av vibrerande intellektuell diskussion och revolutioner på två kontinenter.
I Haydnkvartetternas i grunden oförutsägbara, demokratiska samtal speglas och bearbetas tidens uppvaknande till en ny värld. De bildar ett inre rum för våra tankar än idag.

Mattias Gejrot är trubadur, författare och skådespelare.