Musik, teater

Med utgångspunkt från Mattias essäbok om Joseph Haydns stråkkvartetter "Ett rum i tiden", lyssnar vi in oss på och samtalar kring ett urval av mästerverk från Haydns mest personliga genre.
Vi får möta musik tillkommen under ett spann av fyrtiofem år (ca 1757-1802), en period av vibrerande intellektuell diskussion och revolutioner på två kontinenter.
I Haydnkvartetternas i grunden oförutsägbara, demokratiska samtal speglas och bearbetas tidens uppvaknande till en ny värld. De bildar ett inre rum för våra tankar än idag.

Mattias Gejrot arbetade under 1980-talet företrädesvis med teater, som textförfattare, kompositör, skådespelare/sångare och översättare. Det skedde såväl i hans födelsestad Karlstad som i Stockholm, där Mattias bodde och studerade 1985-89.
Han var under åren 1993-98 en flitig kritiker i första hand för klassisk musik i NWT (Nya Wermlands-tidningen), från hösten 2017 är han musikrecensent i Ystads Allehanda.
Har givit ut CD-albumen med egna sånger, Åtta sånger och Sjöfågel på land (2000-02) samt Birger Sjöberg enligt Mattias & Christian (2004, i samarbete med kontrabasisten Christian Bruhn). Mattias har publicerat Ett rum i tiden, en essäbok om Joseph Haydns stråkkvartetter (2005). I dagarna lägger han sista handen vid en ny stor essä, kring en av profilerna inom sextiotalssoulen, sångpoeten Smokey Robinson.

***

Kontakt: Mattias Gejrot
vitaberg@hotmail.com
070 2604138