Hantverk & konst

Hitta glädjen i att måla och teckna.
Vi provar bland annat äggoljetempera, akvarell, akryl och kol och pratar om konst.

Start: Torsdagen den 23/9 kl. 10.30-12.00
Kostnad : Gratis, 6 ggr á 2 st. tim
Lokal: ÖV -Huset
Cirkelledare: Birgitta Liljeqvist, konstnär och bildpedagog.

Arrangör: Hela ideella i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan