Högkänslig! Är DU en av dem" Vi har många tankar och känslor som ibland är bra och ibland blir det bara förmycket. Hur skall vi bearbeta dessa?
Lars Brandel ger dig insikt i detta och sen lär han dig hur du kan arbeta med din självmedkänsla.