Språk

Detta studiesätt är perfekt för dig som har svårt att ha lektioner på samma tid varje vecka, samt för dig som önskar ett intensivare tempo. När du vill starta din kurs, vilken dag och tid bestämmer du tillsammans med din ledare.

Innehåll och mål
Innehållet anpassas efter dina kunskaper och dina behov.

Kurslitteratur
Bestämmer ni vid första tillfället.