Inför valet

Inför valet

Samhälle

Är du intresserad av politik och årets val kanske i synnerhet? I denna studiecirkel kommer vi att diskutera och samtala om politik och samhället i stort. Speglar politiken av sig på vårt samhälle och hur drabbar det dig?

Kursinnehåll
1) En historisk återblick på den svenska demokratins framväxt i vårt samhälle.
2) Grundlagar, riksdag och regering (all makt utgår från folket,hur går det till?))
3) Riksdagsval, landstings-och kommunalval Vem bestämmer vad?
4) Vem får rösta? I vilka val?
5) Genomgång av de olika partiernas program. Vad tycker Du är viktigt?
6) Är det viktigt att rösta, finns det andra fördelar med det s.k. soffliggarpartiet?
7) Sammanfattning av föregående möten, finns det något Du vill diskutera närmare? Varför blev det som det blev?