Hantverk & konst

Du är inbjuden till en inspirerande förmiddag med Ann Törnqvist. Anna kommer att visa sina akvareller och ge tips om att måla med akvarellfärger. Möjlighet att ställa frågor.

Som konstnär har Anna genom åren fortsatt att utforska akvarellens uttrycksmöjligheter och att utmana dess begränsningar, men jag prövar mig också fram med andra tekniker och fascineras av olikheter och kombinationsmöjligheter. Min bildvärld är varierande också beträffande motivval och abstraktionsgrad