Data & IT

Välkommen till informationsträff om hur hänger allt ihop Internet, sociala medier och dess samhällspåverkan, hur du kan använda medierna för information,kommunikation och påverkan.

Medlem i SPF betalar 100kr ej medlem 150kr

Möjlighet till anmälan till Studieförbundet Vuxenskolans Kurser.

Anmälan senast 1/11
Bra att veta
Priset är inkl. fika