Språk

Målet är att lära sig italienska som vardagsspråk, känna grunderna i språket, skaffa bra ordförråd, läsa och förstå språket på turistnivå, beställa mat på restaurang, boka biljetter mm
Vi läser en del litteratur för att förstå landets vanor och bruk.

Förkunskaper
För dig som har läst eller har lite kunskaper sen innan.

Bra att veta
Studiematerial: Buon Viaggio 1 ,

Gör gärna en självbedömning efter Europarådets Språknivåskala för att se vilken nivå du ligger på.
https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivaskala/

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.