Italienska B1

Italienska B1

Språk

Det vackra italienska språket kan bli din nya last. Att briljera med språk är både kul och charmigt. Här pratar vi med varande på italienska för att öva uttal och säkerthet i språket.

Förkunskaper
För dig som har kunskaper motsvarande en termin. Gör gärna vårt test för att se vilken nivå du ligger på.
http://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivatest/

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.