Språk


Det italienska språket klingar så fint vid medelhavet. Lär dig det italienska språket inför resan och klara dig utan problem på enklare fraser och meningar. Lär dig konversera med lite grammatik.

Material
Eventuellt material tillkommer
Vi träffas varannan vecka
Viktigt att veta
Kursen är varannan vecka
Är du medlem i SPF Seniorerna betalar du endast 650 kr. Ange vilken förening är du med i vid anmälan.