Historia & Konsthistoria, Samhälle

Föreläsning av Bengt och Sara Olsson från deras vandringar i Europa och Nepal.