Språk

INNEHÅLL
I denna kurs får du lära dig de japanska alfabeten (hiragana och katakana), de vanligaste fraserna i vardaglig kommunikation och grammatik samt några få tecken tecken kanji för intressets skull! Fokus kommer att ligga på vardagssituationer som kan ske i olika sammanhang i syfte till att använda lämpliga uttryck för att presentera sig och att småprata. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal olika fraser för att på ett enkelt sätt kunna beskriva olika situationer som man kan hamna i.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

UPPLÄGG
Kurstillfällen kommer genomföras med diverse föreläsningar, gruppövningar på japanska för lärandets skull men också för att lära känna de andra deltagarna samt lärofrämjande lekar/spel. Studiematerial ingår med sammanfattning av föreläsningarna, länkar till videor av olika slag för hjälp av inlärning och extra information/träning för dem som är intresserade. Dina kunskaper betygsätts inte.

KURSLEDARE
Emilia Malmqvist studerar japanska vid Högskolan i Dalarna och har god insikt även i den japanska kulturen.

Om intresse finns så fortsätter vi med en kurs till nästa termin.

BRA ATT VETA
Kallelse/faktura skickas till dig vie epost före start. Denna kurs genomförs i SV:s trevliga lokaler centralt i Kristianstad.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildningar.