Hantverk & konst

Äntligen!

Skapa i lera tillsammans med ditt barn eller barnbarn. Från 7 år.
Du får arbeta med moment som är anpassade till din kunskapsnivå och dina förutsättningar. Kursen kräver inga förkunskaper.


Kursinnehåll
Olika tekniker (t.ex. drejning, kavling och ringling)
Materialets egenskaper och möjligheter
Glasering

Kursupplägg
Genomgång och introduktion av olika moment, men huvuddelen av tiden består av individuell handledning och eget arbete.

Mål
Utveckla dina färdigheter i hantverket keramik, lär dig olika grundläggande tekniker.
Upplev skaparglädje och utvecklas i din egen takt.


Materialkostnad ingår inte i kurspriset. Du betalar för den lera du förbrukat.
Priset är 45 kr/kilo.

Tänk på att ha oömma kläder/ förkläde.

Deltagaravgiften är för en vuxen och ett barn

LEDARE: Frida Stenmark, kulturpedagog med mångårig erfarenhet av att arbeta med keramik.