Kroppsspråk

Kroppsspråk

Kommunikation, information

En framgångsfaktor när det gäller såväl privata relationer som yrkesmässiga relationer är att kunna kommunicera på ett bra sätt. Bra kommunikation innebär att du har koll på alla de tre verktygen som du använder när du talar med andra. Kroppsspråket är ett av dessa verktyg. Ord och röst är de andra.
· Vad är kroppsspråk och vilken betydelse har det i din kommunikation med andra?
· Kan ditt kroppsspråk påverka hur du blir bemött?
· Kan det kanske även påverka hur du mår och vad du lyckas med?
· Fungerar det likadant i alla delar av världen?

http://www.gaby.se/