Hantverk & konst

Kom i gång med vävning!
Vi är en kamratgrupp som träffas på Studieförbundet Vuxenskolan i Svalöv och väver tillsammans.
Vår lokal ligger på Svalegatan 4G
Vi har lediga vävar och vill hjälpa dig som vill komma i gång med vävning
Kursen riktar sig till dig som är nybörjare men även till dig som vävt tidigare .
Vi tar det från den nivån du är på.

Vi startar 2 grupper

Grupp 1 startar V-26 mellan den 27/6 -1/7
Grupp 2 startar V- 27 mellan 4/7 - 8/7
Kursen pågår i 5 dagar, månd-fredag mellan 13.00-16.00
Under kursen hinner du med ett projekt att ta med dig hem
Vi hjälper dig komma i gång

För mer information ring 0704345402