Humaniora

Ett läsombud är en person som inspirerar människor till läsning, läser högt och ger läsmöjligheter till dem som inte kan eller orkar läsa själva. Högläsning genom lättlästa böcker ger en rikare vardag för många.

Är du redan läsombud eller funderar du på att utbilda dig för att bli läsombud.

Välkommen till inspirationsträff för läsombud på stadsbiblioteket den 16/9 med boktips och information om vad det finns för teknik och hur man använder den och utbyte med andra läsombud.

Tid: Måndagen den 16 september kl. 15.30-17.00

Plats. Stadsbiblioteket, Helsingborg

Anmälan senast 9/9 till Studieförbundet Vuxenskolan tel. 010 70 30 840 eller skaneland@sv.se
Ange arrangemangsnummer 406653