Humaniora

För dig som vill bli högläsare

Ett läsombud är en person som inspirerar människor till läsning, läser högt och ger läsmöjligheter till dem som inte kan eller orkar läsa själva.
Högläsning genom lättlästa böcker ger en rikare vardag för många.

Utbildningen riktar sig i första hand till personer som jobbar inom äldrevården och LSS och är förlagd till 5 studietillfällen med läsombudet Annika Petersson som ledare.
5x2 studietimmar. Måndagar kl. 16.00 - 17.30 Start 25/2-2019

Deltagaravgift: 950 kr inkl. studiematerial