Humaniora

För dig som vill bli högläsare

Ett läsombud är en person som inspirerar människor till läsning, läser högt och ger läsmöjligheter till dem som inte kan eller orkar läsa själva.
Högläsning genom lättlästa böcker ger en rikare vardag för många.

Utbildningen riktar sig i första hand till personer som jobbar inom äldrevården och LSS och är förlagd till 5 studietillfällen med läsombudet Annika Petersson som ledare.
5x2 studietimmar. Tisdagar kl. 16.00 - 17.30 Start 1/10-2019

Deltagaravgift: 950 kr inkl. studiematerial

Cirkelledare: Annika Petersson är läsombud sedan 17 år tillbaka
Arbetar som läsombud inom LSS, är med i arbetsgruppen för läsombud (Du och jag)
Jobbar som stödassistent på Daglig verksamhet Dalhem.