Hälsa & välbefinnande, Mat & dryck

Obs!
Höstens kurs är begränsad till sju deltagare och startar under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till rådande pandemi. Gör en intresseanmälan, start vid tillräckligt många anmälda. Startdatum kan komma att ändras.
Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning ändras, går kursen över till distansundervisning via Zoom.
Det kan hända att kurser måste ställas in pga. för få anmälda deltagare.

En studiecirkel om kost och rörelse för seniorer
Hälsosamma matvanor är viktigt genom hela livet. Med med stigande ålder blir maten och den fysisk aktivitet ännu viktigare.
Studiematerial "Må bra med mat hela livet" inspirerar och stöttar deltagarna att skaffa sig kunskaper kring mat för att må bra.
Materialet passar för alla grupper som är intresserade av att på ett personligt samtala om och lära sig mer om maten, den fysiska aktivitetens betydelse och påverkan på vår hälsa i hög ålder.

Cirkelledare: Marie Hultqvist har lång erfarenhet som lärare i naturkunskap på gymnasiets yrkesprogram. Hon har också arbetat med kostrådgivning inom sjukvården.